PŁYWALNIA PRZY SZKOLE

 
Data projektu:
grudzień 2012
Projekt:
mgr inż. arch. Łukasz Woźniak
mgr inż. arch. Wojciech Szaliński
mgr inż. arch. Michał Koziej
B
Photography & Project by Jan Kowalski
B
B