Carska Wieża Restauracja, Spała

 
Lokalizacja:
Spała, Polska
Data projektu:
2011-2012
Projekt:
mgr inż. arch Łukasz Woźniak
mgr inż. arch Wojciech Szaliński
mgr inż. arch Piotr Gawłowski
Współpraca:
mgr inż. arch Michał Koziej
mgr inż. arch Rafał Wolski
Krzysztof Wyrwa
Konstrukcja:
Michał Artowicz
B
Photography & Project by Jan Kowalski
B
B
B
B
B

WIDOK WIEŻY PRZED PRZEBUDOWĄ

B
B

WIDOK WIEŻY P0 PRZEBUDOWIE

B
B